Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2015

arkadia
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve vianivea nivea

April 15 2015

arkadia
0464 6139 390
manufaktura radości
Reposted frompuhinka puhinka viaMella Mella
arkadia
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk - Kostek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMella Mella
arkadia
arkadia
6534 1781 390
Reposted fromiwiikiwi iwiikiwi vianivea nivea
arkadia

April 14 2015

arkadia
1932 dabf 390

April 10 2015

arkadia
Podróżować znaczy żyć. A w każdym razie żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie.
— Andrzej Stasiuk, "Fado"
arkadia
1954 9e4f 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamayrose mayrose
arkadia
2995 f998 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viamayrose mayrose
arkadia
4172 b38f 390
Reposted fromAnnju Annju viamayrose mayrose
arkadia

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viamayrose mayrose
arkadia
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viamayrose mayrose
arkadia
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viaMella Mella
arkadia

“ Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic. ”

— W. Myśliwski
Reposted fromladygrey ladygrey viaMella Mella
arkadia
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaMella Mella
arkadia
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
arkadia
I wish
Reposted fromfabs3 fabs3 viaitjen itjen
arkadia
arkadia
9885 618d 390
That face!
Reposted fromckisback ckisback viaitjen itjen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl