Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

arkadia
6225 639c 390
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida viaitjen itjen

May 24 2017

arkadia
2572 e7f6 390
Reposted fromwstawaj wstawaj viaitjen itjen

May 26 2015

arkadia
1650 ee00 390
Reposted fromdzieckopiatku dzieckopiatku vianivea nivea
arkadia
Tym, co nas oddala od innych, nie jest to, co o nich wiemy, ale to, czego im nie mówimy.
— Mazzucco

May 05 2015

arkadia
3350 2296 390
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed vianieznajoma nieznajoma
arkadia
1151 fe40 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianieznajoma nieznajoma
arkadia
6565 2d43 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieznajoma nieznajoma
arkadia
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno vianieznajoma nieznajoma
arkadia
Zazwyczaj to zaczyna się przypadkiem, patrzysz na mnie jakoś ukradkiem i nieznacznie nic nie znaczysz dla mnie..
jeszcze.
— Pezet, HiFi
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianieznajoma nieznajoma
arkadia
1838 1deb 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viaMella Mella

May 04 2015

arkadia
5602 da49 390
Reposted fromIzzabel Izzabel viaeternaljourney eternaljourney
arkadia
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viaeternaljourney eternaljourney
arkadia

April 23 2015

arkadia
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianivea nivea
arkadia
2044 a82f 390
Reposted frombluephoenix bluephoenix vianivea nivea
arkadia
Czego chciałaś mamo,
tego już nie zmienisz,
wszystko się już stało
— Artur Rojek "Beksa"
Reposted fromarizonadream arizonadream vianivea nivea

legitimism:

Do you ever wonder how many people have loved you and never told you?

Reposted fromkulamin kulamin vianivea nivea
arkadia
Widzisz, ty to wszystko potrafisz spieprzyć. Nawet siebie.
— Urocza babcia.
Reposted fromgoniewicz goniewicz vianivea nivea
arkadia
1228 70c0 390
Reposted fromhestjapa hestjapa vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl